Dicționar de termeni tehnici din electronică, IT etc Dicționar de termeni tehnici

În limba română sunt mulți termeni tehnici traduși din limba engleză, care nu au o traducere chiar corectă, iar de multe ori termenul folosit în limba română nu mai descrie fenomenul fizic corespunzător. Acest lucru duce în eroare tânărul student/elev. Mulți termeni sunt botezați după placul sau imaginația unui profesor. De exemplu multiplicatorul de tensiune Vbe într-un amplificator, este botezat: superdiodă. La ce te gândești când auzi superdiodă? :) De fapt superdioda este un tranzistor și circuitul aferent (două rezistoare) care servește ca referință de tensiune. Iar tensiunea de referință pe circuit este determinată de valorile rezistorului selectat și de tensiunea de la bază la emitor (VBE) a tranzistorului.

Acest dicționar încearcă să explice anumiți termeni din limba engleză care nu se pot traduce probabil doar într-un singur cuvânt.

Cauta
Română Engleză Germană Italiană Franceză

Tranzistor cu contact punctiform

Point-contact transistor

Spitzentransistor

Tub electronic

Vacuum tube

Elektronenröhre

Valvola termoionica

Tube électronique

Emisie termionică

Thermionic emission

glühelektrischer Effekt, thermionische Emission

Effetto termoionico

Émission thermoionique

Regiune de sarcină spațială

Depletion region

Raumladungszone

Regione di carica spaziale

Zone de déplétion

linie / curbă caracteristică

Characteristic curve

Kennlinie

Caracteristică de intrare

Input characteristic

Eingangskennlinie

Caracteristică de transfer

Stromsteuerkennlinie

Caracteristică inversă

Spannungsrückwirkungskennlinienfeld

repetor pe emitor

Emitter follower

Emitterfolger

Reacție negativă

Negative feedback

Negative Rückkopplung, Gegenkopplung

Contre-réaction

Reacție pozitivă

Positive feedback

Positive Rückkopplung, Mitkopplung

valoare de vârf

Peak amplitude

Scheitelwert

Amplificator nesimetric

Single-ended amplifier

Eintaktverstärker

Joncțiune

Junction

Verbindung, Anschluss

Rezistență

Resistance

Widerstand

Capacitate, Capacitanță

Capacitance

Kapazität

Legea lui Ohm

Ohm's Law

Ohm'sches Gesetz

Colector

Collector

Kollektor

Emitor

Emitter

Emitter

Bază

Base

Basis

Tranzistor bipolar

Bipolar Junction Transistor

Bipolarer Transistor

Tensiune

Voltage

Spannung

Bipolar

Bipolar

Doppelpolig

Fără perii

Brushless

Bürstenlos

Împământat

Earthed

Geerdet

Împământare

Ground, Earth

Erdung

Semiconductor

Semiconductor

Halbleiter

Câștig

Gain

Verstärkung

Curent continuu

Direct current, DC

Gleichstrom

Curent alternativ

Alternating current, AC

Wechselstrom

curent transversal

cross-current

Querstrom

tensiune de funcţionare

operating voltage

Betriebsspannung

defazare

Reflection phase change

Phasenverschiebung

coeficient al distorsiunilor de neliniaritate

Total harmonic distortion

Klirrfaktor

scurt circuit

short circuit

Kurzschluss

impedanță

impedance

Scheinwiderstand, Impedanz, Wechselstromwiderstand

bobină

Coil

Spule

amplificator

amplifier

Verstärker

amplificateur

amplificator de putere

power amplifier

Endstufe, Leistungsverstärker

bobină toroidală

toroidal coil

Kreisringspule

polarizare tranzistor

bias transistor

Surse coboratoare de tensiune

Buck converter

Abwärtswandler

Surse ridicatoare de tensiune

Boost converter

Aufwärtswandler

Surse inversoare de polaritate

Buck–boost converter

Inverswandler

Sursa cu transfer direct

Forward converter

Eintaktflusswandler

Sursa Flyback

Flyback converter

Sperrwandler