C# & Embedded system
C# & Embedded system

C# & Embedded system

Categorie: Programare

Status: În producție

Limbajul C# a fost dezvoltat în cadrul Microsoft. Principalii creatori ai limbajului sunt Anders Hejlsberg, Scott Wiltamuth şi Peter Golde. Prima implementare C# larg distribuită a fost lansată de către Microsoft ca parte a iniţiativei .NET în iulie 2000. Din acel moment, se poate vorbi despre o evoluţie spectaculoasă. Mii de programatori de C, C++ şi Java, au migrat cu uşurinţă spre C#, graţie asemănării acestor limbaje, dar mai ales calităţilor noului limbaj. La acest moment, C# şi-a câştigat şi atrage în continuare numeroşi adepţi, devenind unul dintre cele mai utilizate limbaje din lume.

16

1

Introducere

Limbajul C# a fost dezvoltat în cadrul Microsoft. Principalii creatori ai limbajului sunt Anders Hejlsberg, Scott Wiltamuth şi Peter Golde. Prima implementare C# larg distribuită a fost lansată de către Microsoft ca parte a iniţiativei .NET în iulie 2000. Din acel moment, se poate vorbi despre o evoluţie spectaculoasă. Mii de programatori de C, C++ şi Java, au migrat cu uşurinţă spre C#, graţie asemănării acestor limbaje, dar mai ales calităţilor noului limbaj. La acest moment, C# şi-a câştigat şi atrage în continuare numeroşi adepţi, devenind unul dintre cele mai utilizate limbaje din lume.

2

Visual Studio, Hello World, Comentare , console

Visual Studio, Hello World, Comentare , console

3

Variabile, constante, operatori aritmetici

Variabile, constante, Operatori aritmetici

4

Tipuri de date

C# este un limbaj puternic tipizat (strongly-typed). Un asemenea limbaj impune programatorului să declare un tip pentru fiecare obiect creat, iar compilatorul verifică compatibilitatea dintre tipurile obiectelor şi valorile care le sunt atribuite.

5

Operatori logici, de comparatie, if, else, switch, case

După cum sugerează și numele, operatorii de comparație sunt utilizați pentru a compara datele. De exemplu, puteți compara două numere, ..

6

Bucle

while, do while, for

7

Metode

Metode C#

8

Variabile locale & de clasă

Variabile locale & de clasă

9

Array

Array c#

10

Strings

siruri de caractere

11

Structuri

C# permite definirea de tipuri valoare cu ajutorul cuvântului cheie struct. Structurile se construiesc prin utilizarea cuvântului cheie struct. Au fost introduse în C# pentru a permite programatorului să definească tipuri valoare. Sunt similare claselor, dar le lipsesc unele caracteristici, cum ar fi moştenirea.

12

Tuple, enum

Structurile, tuplurile și tipurile enumerate sunt tipuri de date definite de utilizator.

13

Programare Orientată pe Obiecte în C#

Programare Orientată pe Obiecte în C#

14

Încapsularea

Încapsularea

15

Get si Set

metoda get, metoda set

16

Constructor & Destructor

Inițializarea și distrugerea obiectelor