Descoperă formulele esențiale în electronică și electrotehnică

Explorează colecția cuprinzătoare de formule utilizate în diverse domenii ale electronicii și electrotehnicii. Folosește filtrele și căsuța de căutare pentru a găsi rapid informațiile de care ai nevoie pentru proiectele tale.

Legea lui Ohm

 Legea lui Ohm este una dintre legile fundamentale ale electricității, formulată de fizicianul german Georg Simon Ohm. Aceasta stabilește relația dintre tensiunea electrică (U), curentul electric (I) și rezistența electrică (R) într-un circuit electric. 

Rezistență și conductanță

 Rezistența este o măsură a opoziției pe care un material o prezintă în calea trecerii curentului electric. Se măsoară în ohmi (Ω). Conductanța este inversul rezistenței și măsoară capacitatea unui material de a permite trecerea curentului electric. Se măsoară în siemens (S). 

Densitate de curent

 Densitatea de curent se referă la cantitatea de curent electric care trece printr-o secțiune transversală a unui conductor într-o unitate de timp. Se măsoară în amperi pe metru pătrat (A/m²) și este un indicator important în proiectarea și evaluarea performanței componentelor electronice și a sistemelor electrice. 

Cantitate de electricitate

 Cantitatea de electricitate (Q) este determinată de produsul dintre curentul electric (I) și timpul (t). Unitatea de măsură pentru cantitatea de electricitate este Coulomb (C), unde 1 Coulomb este egal cu 1 Ampere secundă (1 A·s). 

Rezistența conductorului

 Rezistența conductorului (R) este determinată de rezistivitatea specifică a materialului (ρ), lungimea conductorului (l) și secțiunea transversală a conductorului (S).

Rezistența și temperatura

Relația dintre rezistență și temperatură arată cum variază rezistența unui material conductor în funcție de schimbarea temperaturii.

Căderea de tensiune pe conductori

 Căderea de tensiune (U_v) pe un conductor depinde de rezistența și curentul prin acesta. Formula relativă u_v în procente. 

Legarea în serie a rezistențelor

 Într-un circuit serie, rezistențele se adună (R_total) și tensiunile se împart proporțional (U_total). 

Legarea în paralel a rezistențelor

 Într-un circuit paralel, conductanțele (G) se adună direct, iar rezistențele (R) se combină prin inversare. Asta înseamnă că pentru a găsi rezistența totală (R_total), întâi calculăm inversul fiecărei rezistențe individuale, adunăm aceste valori, și apoi luăm inversul sumei obținute. 

Conexiunea în serie a rezistențelor cu coeficienți de temperatură diferiți

Coeficientul total de temperatură (α) pentru rezistențe în serie este o medie ponderată a coeficienților individuali. 

Conexiunea paralelă a rezistențelor cu coeficienți de temperatură diferiți

Coeficientul total de temperatură (α) pentru rezistențe în paralel se calculează folosind o medie ponderată bazată pe rezistențele și coeficienții individuali. 

Divizorul de tensiune fara sarcina

 Un divizor de tensiune neîncărcat împarte tensiunea de intrare (U_e) proporțional între două rezistențe (R_1 și R_2) pentru a obține tensiunea de ieșire (U_a). 

Divizorul de tensiune cu sarcina

 Calculul tensiunii de ieșire (U_a) într-un divizor de tensiune cu sarcină.

Extinderea domeniului de măsurare la voltmetru

 Extinderea domeniului de măsurare la voltmetru implică calculul unei rezistențe serie (R_V) pentru a măsura tensiuni mai mari decât cele permise inițial (U_M). 

Extinderea domeniului de măsurare la ampermetru

Extinderea domeniului de măsurare la ampermetru necesită o rezistență paralelă (R_P) pentru a măsura curenți mai mari decât cei inițial permiteți (I_M).

Circuit în punte Wheatstone

 Un circuit în punte ce utilizează puntea Wheatstone pentru a măsura rezistențe necunoscute prin echilibrarea unui circuit divizor de tensiune. 

Circuit în punte cu fir de reglaj

 Descriere: Un circuit în punte ce folosește un fir de reglaj pentru ajustarea precisă a rezistenței și echilibrarea circuitului.  Rezistențele se comportă ca secțiuni de lungime ale firului. 

Regula nodurilor (Prima lege a lui Kirchhoff)

 Regula nodurilor (Prima lege a lui Kirchhoff) afirmă că suma curenților care intră într-un nod este egală cu suma curenților care ies din acel nod.   Suma curenților care intră = Suma curenților care ies 

Regula ochiurilor (A doua lege a lui Kirchhoff)

 În fiecare circuit închis (ochi) suma tuturor tensiunilor este egală cu zero. Tensiunile, a căror direcție coincide cu sensul ales al circuitului, primesc un semn pozitiv, celelalte un semn negativ. 

Transformarea triunghi-stea

 Metoda de conversie a unui circuit de rezistențe configurat în formă de triunghi (Δ) într-unul echivalent în formă de stea (Y) și invers, pentru a simplifica analiza circuitelor electrice. 

Transformarea stea-triunghi

 Procesul de conversie a unui circuit de rezistențe configurat în formă de stea (Y) într-unul echivalent în formă de triunghi (Δ) și invers, pentru a facilita analiza și calculul circuitelor electrice. 

Generator de tensiune cu sarcina

 Un generator de tensiune care alimentează un circuit extern, având în vedere atât rezistența internă a generatorului, cât și rezistența de sarcină. Aceasta influențează distribuția tensiunii și curentului în circuit, afectând performanța și eficiența sistemului. 

Legarea în serie a elementelor

Legarea în serie a elementelor

Legarea în paralel a elementelor

Legarea în paralel a elementelor

Sursă de tensiune echivalentă

Sursă de tensiune echivalentă

Sursă de curent echivalentă

Sursă de curent echivalentă 

Legea lui Faraday

 Legea lui Faraday 

Putere electrică

Putere electrică

Energia electrica

 Lucru electric 

Randament

Randament 

Căldură electrică

Căldură electrică

Măsurarea puterii cu contor

 Măsurarea puterii cu contor 

Câmp electric

Câmp electric 

Sarcina unui condensator

 Sarcina unui condensator 

Energia în condensatorul încărcat

 Energia în condensatorul încărcat 

Deplasare electrică a sarcinii

Deplasare electrică a sarcinii