Surse în comutație

Electronică

În producție

Dezvoltarea tehnologiilor de fabricaţie a dispozitivelor semiconductoare, precum şi a materialelor magnetice a extins domeniul de aplicabilitate a surselor în comutație. Spre deosebire de sursele liniare, sursele în comutație permit obţinerea unor tensiuni de ieşire mai mici, mai mari sau cu polaritate inversă faţă de tensiunea de intrare, cu o disipație mult redusă, aceasta determinând un randament mult crescut (80-95%) cu micșorarea volumului şi masei sursei.

 1. 1

  Introducere

  Dezvoltarea tehnologiilor de fabricaţie a dispozitivelor semiconductoare, precum şi a materialelor magnetice a extins domeniul de aplicabilitate a surselor în comutație.

 2. 2

  Surse în comutație, clasificare și topologii de circuit

  Dezvoltarea tehnologiilor de fabricaţie a dispozitivelor semiconductoare, precum şi a materialelor magnetice a extins domeniul de aplicabilitate a surselor în comutație. Spre deosebire de regulatoarele serie, prin care diferența de tensiune dintre intrare și ieșire este convertită în căldură, regulatoarele în comutatie (convertoare de tensiune DC/DC) funcționează în mare parte cu un câmp magnetic ca rezervor de energie. Energia este stocată într-un inductor și îndepărtată din acesta în cicluri de comutare periodice (convertor inductiv). Energia poate fi stocată și capacitiv, iar acest principiu este cunoscut sub numele de pompă de încărcare (charge pump, convertor capacitiv).

 3. 3

  Cum funcționează un Buck converter

  Convertorul buck (step-down) este cel mai simplu convertor dintre toate regulatoarele în comutație și, prin urmare, ar trebui tratat ca primul circuit. După cum sugerează și numele, transformă o tensiune de intrare într-o tensiune de ieșire mai mică. Are aceeași funcție ca un regulator liniar, dar este mai eficient și, prin urmare, are pierderi de căldură mai mici.

 4. 4

  Proiectare buck converter

  Presupunem că convertorul funcționează cu o sarcină şi o tensiune de intrare constantă şi prin urmare avem valori stricte a tuturor variabilelor la frecvența f.

 5. 5

  Proiectare buck converter [2]

  În acest video vom testa matematica în practică și experimentăm pe breadboard cu generatorul de semnal, un mosfet o dioda rapida

 6. 6

  Design convertor DC-DC folosind Modulul de Alimentare MagI³C

  În acest tutorial, vom explora principiile de bază ale designului unui convertor DC-DC, punând accent pe utilizarea modulului de alimentare MagI³C. Vom discuta despre alegerea frecvenței de comutare, determinarea capacității de intrare și gestionarea fluctuațiilor de tensiune. De asemenea, vom aborda importanța derating-ului și cum să selectăm componentele adecvate pentru a asigura performanța și fiabilitatea circuitului. Acest ghid este esențial pentru inginerii și entuziaștii care doresc să înțeleagă mai bine optimizările necesare în designul convertorului DC-DC folosind MagI³C.

 7. 7

  Design convertor DC-DC folosind Modulul de Alimentare MagI³C [2]

  Design convertor DC-DC folosind Modulul de Alimentare MagI³C [2]